STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Korekta raportu rocznego za 2017 rok, Środa, 2 maja 2018 (20:18)

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lark.pl S.A. ("Emitent", Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w opublikowanym przez Emitenta w dniu 30.04.2018 Raporcie rocznym za 2017 r., Emitent nie opublikował opinii biegłego rewidenta oraz oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego.Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonuje korekty raportu rocznego, a skorygowany raport roczny za 2017 rok opublikuje w oddzielnym raporcie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-02Andrzej PiechockiPrezes Zarządu