STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI: Rekomendacja wypłaty dywidendy, Środa, 16 maja 2018 (20:27)

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję

o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017.

Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2017 w kwocie 5 110 595,10 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za rok 2017 w kwocie 407 879,92 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych Spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia.

Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 25 czerwca 2018 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 9 lipca 2018 r.

Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki