STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSZ: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r., Środa, 13 czerwca 2018 (19:45)

Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie (....) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (ZWZ) w dniu 13 czerwca 2018 r. odnotowano obecność akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 50.218.046 akcji, co stanowiło 33,67% ogólnej liczby głosów na ZWZ. ?

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r. byli:

1) Pan Krzysztof Jędrzejewski, który posiadał 46.294.266 głosów, co stanowiło 92,19% głosów wśród obecnych na ZWZ oraz 31,04% w ogólnej liczbie głosów,

2) POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND,LLC który posiadał 3.188.000 głosów, co stanowiło 6,35 % głosów wśród obecnych na ZWZ oraz 2,14 % w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-13Dariusz Pietyszyk Prezes Zarządu