STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku, Poniedziałek, 2 lipca 2018 (15:15)

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku reprezentowanych było 8.000.000 (osiem milionów) akcji Emitenta, stanowiących 51,11% kapitału zakładowego spółki Lark.pl S.A.

Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów

MNI S.A. / 8.000.000 / 8.000.000 / 100% / 50,05% /


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-02Andrzej PiechockiPrezes Zarządu