STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IVE: Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów spółki Ekopartner Silesia Sp. z o.o., Piątek, 10 sierpnia 2018 (19:27)

Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku zawarł warunkową umowę nabycia 27 (słownie: dwudziestu siedmiu) udziałów, stanowiących 27 % kapitału zakładowego w spółce Ekopartner Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Spółka").

Przeniesienie udziałów na Emitenta nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Wspólników Spółki prawa pierwokupu udziałów, o czym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-10Arkadiusz PrimusPrezes Zarządu