STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Powołanie członków Komitetu Audytu, Czwartek, 13 września 2018 (13:24)

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lark.pl S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru następujących członków do Komitetu Audytu:

1. Karolina Kocemba - Przewodniczący Komitetu Audytu

2. Marek Nocuń - Członek Komitetu Audytu (członek niezależny),

3. Beata Odżga-Szypulska - Członek Komitetu Audytu (członek niezależny),

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-13Andrzej Piechocki Prezes Zarządu