STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki , Piątek, 14 września 2018 (18:33)

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie?) Zarząd Synektik SA (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 14 września 2018 r. otrzymał drogą mailową zawiadomienie z dnia 14 września 2018 r. w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z zawiadomieniem Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej "Fundusz?) informuje, że w wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 13 września 2018 r., zmniejszył swój udział poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału: 549 243

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 6,44 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 549 243

Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 6,44 %

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału: 418 131

Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,90 %

Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 418 131 Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,90 %

W zawiadomieniu podano informację o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Cezary KozaneckiPrezes Zrządu

Plik do pobrania