STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej // Resignation of Supervisory Board Member, Środa, 3 października 2018 (13:30)

Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kuciapskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?


//


The Management Board Planet Innovation Group S.A. informs that on October 3, 2018, the Company received the resignation from the Member of Supervisory Board Mr. Łukasz Kuciapski.

Legal basis: § 3 sec. 1 point 7) Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic information disclosed in the alternative trading system on the NewConnect market".Osoby reprezentujące spółkę:
Jadwiga Wochyńska - Prezes Zarządu