STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA: Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A. , Czwartek, 11 października 2018 (16:18)

Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd BRASTER S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.), zgodnie z którym Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowało, iż w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniach 8 października 2018 roku oraz 9 października 2018 roku łączny udział funduszy zarządzanych i reprezentowanych przez wskazane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-11Marcin Halicki Prezes Zarządu
2018-10-11Henryk JaremekWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania