STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Otrzymanie od IQ Pharma S.A. wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC., Środa, 31 października 2018 (21:36)

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2017 z dnia 16 października 2017 roku oraz kolejnych raportów dotyczących umowy zawartej z IQ Pharma S.A. ("Wykonawca?) na przeprowadzenie fazy I (ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej) oraz II (określenie skuteczności) badań klinicznych dla terapii prowadzonej za pomocą innowacyjnego inhibitora białka STAT-3 w formie doustnej u pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi (TNBC) ("Umowa?), Zarząd GLG Pharma S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 31 października 2018 roku otrzymał od Wykonawcy wypowiedzenie Umowy ("Wypowiedzenie?).

W uzasadnieniu Wypowiedzenia Wykonawca wskazał na wystąpienie szeregu nieprzewidzianych w Umowie okoliczności związanych z realizowanym badaniem skutkujących koniecznością wprowadzenia poprawek do protokołu badania, co z kolei wpłynęło na opóźnienie możliwości rozpoczęcia oraz realizacji I fazy badania w terminach przewidzianych w Umowie, a także powołał się na okoliczność niewyrażenie zgody przez Spółkę na rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron.

W ramach zawartej Umowy zrealizowane zostały etapy I, IIa i IIb Umowy, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 17/2017, a do realizacji pozostały etapy III i IV tj. przeprowadzenie i monitorowanie I/II fazy badań klinicznych oraz przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badań I/II fazy klinicznej.

W związku z otrzymaniem Wypowiedzenia, Spółka rozważy koordynowanie samodzielnie prac z podwykonawcami i ośrodkami dotychczas zaangażowanymi w realizację badania w ramach Umowy lub nawiązanie współpracy z innym podmiotem, który będzie kontynuował zadania dotychczasowego Wykonawcy. W związku z zaistniałą sytuacją Emitent zastrzega jednak, iż może dojść do opóźnień w realizacji Projektu TNBC względem zakładanego dotychczas harmonogramu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-31Piotr SobiśPrezes Zarządu