STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Rezygnacja Prezesa Zarządu., Środa, 31 października 2018 (22:15)

Zarząd GLG Pharma S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Sobisia z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2018 r. Jako powód rezygnacji wskazano brak perspektyw rozwiązania sporu dotyczącego okazanego Spółce w czerwcu br. weksla, co nie pozwala na dalsze efektywne wykonywanie obowiązków wynikających z powierzonej funkcji.


Jednocześnie Pan Piotr Sobiś zadeklarował chęć dalszej współpracy ze Spółką i będzie kontynuował zaangażowanie w obszarze jej działalności operacyjnej w charakterze doradcy.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu