STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NWG: Zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne, Czwartek, 6 grudnia 2018 (18:45)

Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki NEWAG S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dzisiejszym Spółka otrzymała od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech ("FSE") zamówienie ("Zamówienie").

Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2015 ("Umowa Ramowa?). Umowa Ramowa przewidywała możliwość zamówienia do 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych ("Zespoły Trakcyjne?) z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć Zespołów Trakcyjnych zostało zamówionych wraz z zawarciem Umowy Ramowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Spółkę na rzecz FSE kolejnych sześciu Zespołów Trakcyjnych.

Łączna wartość Zamówienia wynosi 24 210 000,00 EUR netto (co stanowi 103 860 900,00 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy).

Zamówienie powinno zostać zrealizowano w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia wmowy wykonawczej. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania Zespołów Trakcyjnych, zostaną określone w umowie wykonawczej, której zawarcie powinno nastąpić do 28.02.2018.

FSE wniosła ponadto o przedłużenie terminu na skorzystania z prawa do zamówienia kolejnych czterech Zespołów Trakcyjnych z 10.12.2018 do dnia 10.10.2019 ze względu na konieczność zapewnienia finansowania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-06Józef MichalikWiceprezes Zarządu
2018-12-06Bogdan BorekWiceprezes Zarządu