STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BML: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta w dniu 6 grudnia 2018 roku, Czwartek, 6 grudnia 2018 (19:00)

Raport bieżący nr 43/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka?, "Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 grudnia 2018 r. (NWZ) oraz projekty uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6) ? 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-06Marcin PirógPrezes Zarządu
2018-12-06Włodzimierz ParzydłoCzłonek Zarządu

Plik do pobrania