STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Otrzymanie od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC., Czwartek, 6 grudnia 2018 (22:36)

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz kolejnych raportów dotyczących zawartej z Instytutem Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie ("Wykonawca?) umowy o współpracy ("Umowa") w zakresie realizacji projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi ("Projekt TNBC?), Zarząd GLG Pharma S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymał od Wykonawcy wypowiedzenie Umowy ("Wypowiedzenie?).

W uzasadnieniu Wypowiedzenia wskazano, że jego przyczyną jest brak uiszczenia należności przez Spółkę na rzecz Wykonawcy wynikającej z Umowy. Zarząd Spółki wskazuje, że zamierza uregulować ww. należność po uzyskaniu kolejnej płatności zaliczkowej dla środków z dotacji w Projekcie TNBC od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podjąć działania w celu wznowienia współpracy z Wykonawcą.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-06Richard GabrielWiceprezes Zarządu