STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019, Poniedziałek, 7 stycznia 2019 (13:09)

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MFO S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

I. Raporty kwartalne:

- jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku ? 23 maja 2019 roku

- jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku ? 28 listopada 2019 roku

II. Raport półroczny:

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku ? 19 września 2019 roku

III. Raport roczny:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 ? 28 marca 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-07Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-01-07Renata ZdzieszyńskaProkurent