STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Rezygacja członka Rady Nadzorczej, Środa, 9 stycznia 2019 (08:55)

Zarząd GLG Pharma S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Marii Skowrońskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę rezygnacji wskazano brak dalszej perspektywy rozwoju Spółki będącej skutkiem powstania odpowiedzialności Spółki z tytułu zobowiązania wekslowego.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu