STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ORN: Nabycie akcji własnych, Sobota, 12 stycznia (13:51)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 7-11 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 7 stycznia 2019 roku 115 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00106% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00106% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 8 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 9 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 10 stycznia 2019 roku 105 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00097% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00097% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 11 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 520 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00480% kapitału zakładowego i dające prawo do 520 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00480% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 1197 akcji własnych dających 1197 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,01106% kapitału zakładowego i 0,01106% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,32zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-12Marcin GrędaWiceprezes ZarząduMarcin Gręda