STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku., Wtorek, 22 stycznia 2019 (09:20)

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.


Raporty kwartalne:

- raport okresowy za IV kwartał 2018r. 14 lutego 2019 roku,

- raport okresowy za I kwartał 2019r. 14 maja 2019 roku,

- raport okresowy za II kwartał 2019r. 14 sierpnia 2019 roku,

- raport okresowy za III kwartał 2019r. 14 listopada 2019 roku.


Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 zostanie przekazany w dniu 30 maja 2019 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu