STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Terminy przekazywania raportów okresowych, Wtorek, 22 stycznia 2019 (21:27)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,

2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-22Grzegorz PawlakPrezes Zarządu