STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Terminy przekazywania do publiczbnej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku., Środa, 23 stycznia 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGOINSTAL S. A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. ? 23 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. ? 21 listopada 2019 r.

II. Raporty półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. ? 17 września 2019 r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za rok 2018 ? 28 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 ? 28 marca 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski, Zarząd Spółki oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, ENERGOINSTAL S. A. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-23Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-01-23Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu