STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. , Środa, 30 stycznia 2019 (16:24)

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka?) niniejszym na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?), niniejszym informuje o następujących terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:

- pierwszy kwartał 2019 roku ? 23 maja 2019 roku;

- trzeci kwartał 2019 roku ? 26 listopada 2019 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe? 24 września 2019 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 ? 28 marca 2019 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:

- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,

- zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-30Andrew FoxDirector
2019-01-30Mark ChaseyDirector

Plik do pobrania