STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r., Czwartek, 31 stycznia 2019 (20:15)

Zarząd Spółki MERA S.A. (?Emitent ?) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

- raport roczny za 2018 r. - dnia 20 marca 2019 r.

- raport kwartalny za I kw. 2019 r. - dnia 15 maja 2019 r.

- raport kwartalny za II kw. 2019 r. - dnia 14 sierpnia 2019 r.

- raport kwartalny za III kw. 2019 r. - dnia 14 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Koneczny - Prezes Zarządu