STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku., Piątek, 8 lutego 2019 (22:15)

Zarząd GLG Pharma S.A. (?Spółka?) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018:


- raport za IV kwartał 2017 r. ? 14 lutego 2018 r.

- raport za I kwartał 2018 r. ? 15 maja 2018 r.

- raport za rok obrotowy 2017 ? 30 maja 2018 r.

- raport za II kwartał 2018 r. ? 14 sierpnia 2018 r.

- raport za III kwartał 2018 r. ? 14 listopada 2018 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu