STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku - korekta, Piątek, 8 lutego 2019 (22:45)

Zarząd GLG Pharma S.A. (?Spółka?) niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści raportu bieżącego EBI nr 2/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. poprzez wskazanie poprawnych dat publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 r.


- raport za IV kwartał 2018 r. ? 14 lutego 2019 r.

- raport za I kwartał 2019 r. ? 15 maja 2019 r.

- raport za rok obrotowy 2018 ? 30 maja 2019 r.

- raport za II kwartał 2019 r. ? 14 sierpnia 2019 r.

- raport za III kwartał 2019 r. ? 14 listopada 2019 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu