STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FFI: Otrzymanie postanowienia z sądu w sprawie ustanowienia kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy, Poniedziałek, 11 lutego (14:00)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 stycznia 2019 roku w przedmiocie ustanowienia kuratora. Na podstawie art. 363 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978 ze zm.) Sąd ustanowił kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w osobie Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000595858).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-11Andrzej KiełczewskiPrezes ZarząduAndrzej Kiełczewski