STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS: Publikacja raportu w sprawie dotychczasowych wyników Programu Skupu Akcji Własnych, Piątek, 15 lutego 2019 (22:15)

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że dokonał zmiany postanowień Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, opublikowanego jako załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, ten sposób, że:

? Ostateczny termin zawierania umów nabycia Akcji zostaje zmieniony z dnia 15 lutego 2019 r. na dzień 28 lutego 2019 r.

? Publikacja raportu ESPI ws. wyników Programu Skupu Akcji Własnych nastąpi nie w dniu 16 lutego 2019 r. a w dniu 1 marca 2019 r.

Powyższa zmiana podyktowana jest dążeniem do zapewnienia wszystkim uczestnikom Programu Skupu Akcji Własnych czasu niezbędnego na dopełnienie wszelkich formalności związanych z zawarciem i wykonaniem umów zbycia akcji we właściwych domach maklerskich.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Krzysztof TruchelPrezes Zarządu
2019-02-15Agnieszka TruchelOperator Systemu ESPI