STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Raport okresowy GLG Pharma S.A. za IV kwartał 2018 roku., Poniedziałek, 18 lutego 2019 (22:25)

Zarząd GLG Pharma S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania