STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej, Czwartek, 21 lutego 2019 (21:27)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX? S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 6.000.000 EUR (sześć milionów euro).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-21Grzegorz PawlakPrezes Zarządu