STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości przez Logintrade S.A., Środa, 27 lutego 2019 (09:40)

Zarząd Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 26.02.2019r. ze spółką Popowice Development sp. z o.o. umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 57d, lok. B/J w cenie 1.206.920,00 zł netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej dnia 02.12.2019r., pod warunkiem uzyskania kredytu przez Spółkę na zakup ww. nieruchomości i przedstawienia przez Sprzedającego zaświadczenia o samodzielności przedmiotowego lokalu.


Podstawa prawna:


Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu