STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Aneks do umowy kredytu, Czwartek, 28 lutego 2019 (12:54)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego2019 r. został podpisany z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank" lub "PKO BP SA") Aneks nr 24 do Umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank obniżył zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej do wysokości 7 414 642,86zł (słownie złotych: siedem milionów czterysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa 86/100) na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Porębie przy ul. Zakładowej 2, dla której prowadzona jest KW nr CZ1Z/00049889/2 oraz w Piechowicach przy ul. Przemysłowej (dawnej: Świerczewskiego 11), dla której prowadzona jest KW nr JG1J/00037540/3.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Michał WięcekPrezes Zarządu
2019-02-28Jarosław WięcekWiceprezes Zarządu