STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Informacja o przymusowej likwidacji Felikon Kft., Czwartek, 28 lutego 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Raport Bieżący nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019

Informacja o przymusowej likwidacji Felikon Kft.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka?) niniejszym informuje, że wczoraj po południu otrzymała orzeczenie Stołecznego Sądu Spółek w Budapeszcie o przymusowym zakończeniu działalności podmiotu zależnego od Spółki - Felikon Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Podstawą wydanego orzeczenia jest fakt, że kapitał własny Felikon Kft. nie osiąga minimalnych wartości określonych przez prawo. Orzeczenie sądu rozpoczyna postępowanie, które zakończy się likwidacją i wykreśleniem Felikon Kft. z rejestru spółek.

Rada Dyrektorów Spółki informuje, że likwidacja podmiotu zależnego ? Felikon Kft. nie będzie miała negatywnego skutku na sprawozdanie finansowe Spółki.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Mark Chasey Director
2019-02-28Andrew FoxDirector
2019-02-28Guy Indig Director

Plik do pobrania