STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS: Wyniki Programu Skupu Akcji Własnych, Piątek, 1 marca 2019 (21:30)

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w ramach Programu Skup Akcji Własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszone w dniu 14 grudnia 2018 roku, Emitent otrzymał oferty sprzedaży akcji od 4 podmiotów.

Zgodnie z opublikowanymi zasadami skupu akcji własnych, w ramach Programu Skup Akcji Własnych, Emitent nabył łącznie 500.000 akcji własnych od 4 oferentów, w zamian za cenę w wysokości 70 gr za każdą poszczególną akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 350.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zarząd Emitenta informuję, że po dokonaniu powyższych transakcji Emitent posiada łącznie 500.000 akcji własnych, reprezentujących 3,20 proc. kapitału zakładowego Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-01Krzysztof TruchelPrezes Zarządu
2019-03-01Agnieszka TruchelOperator Systemu ESPI