STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER: Rejestracja zmian Statutu Spółki, Poniedziałek, 4 marca 2019 (13:30)

Zarząd spółki MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, iż otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Koneczny - Prezes Zarządu

Plik do pobrania