STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki, Piątek, 15 marca (14:39)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 16 marca 2019 r. Pana Andrzeja Goławskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Atrem S.A.

Pan Andrzej Goławski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (specjalizacja: Konstrukcje budowlane i inżynierskie). Ukończył studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University, Atlanta, USA a także Strategic Leadership Academy w ICAN Institute w Warszawie.

Od 2018 r. Pan Andrzej Goławski pełni funkcje Wiceprezesa Projprzem Makrum S.A. oraz prokurenta w spółce Projprzem Budownictwo sp. z o. o.

W latach 2015-2018 r. Pan Andrzej Goławski pełnił funkcje w Mostostal Warszawa S.A. oraz GK Mostostal Warszawa, w tym Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A. (od 2015-12-01 do 2018-06-10) oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Kielce S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMK Kraków S.A.

W latach 1997 ? 2015 Pan Andrzej Goławski był zatrudniony w spółce Budimex S.A., na stanowiskach Dyrektora Dywizji Energetycznej i Przemysłowej oraz Dyrektora Dywizji Zachodniej, Członka Komitetu Wykonawczego i prokurenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Goławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.

Pan Andrzej Goławski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Marek KorytowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-15Łukasz KalupaCzłonek Zarządu