STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWC: Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2019 r. , Piątek, 15 marca (14:39)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.U.2018 poz. 512), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka?) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 marca 2019 r. ("Zgromadzenie?) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Wojciech RajchertCzłonek Zarządu
2019-03-15Małgorzata OstrowskaCzłonek Zarządu

Plik do pobrania