STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018r, Środa, 20 marca 2019 (14:54)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energoinstal S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego spółki za 2018 rok.

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolodowany raport roczny za 2018r., zostaną opublikowane w dniu 24 kwietnia 2019r. zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2019z dnia 23 stycznia 2019r, w dniu 28 marca 2019r.

Szczegółowa podstawa prawna, § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-20Michał WięcekPrezes Zarządu
2019-03-20Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu