STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER: Jednostkowy raport roczny za 2018 rok., Środa, 20 marca 2019 (20:30)

Zarząd MERA SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Koneczny - Prezes Zarządu

Plik do pobrania