STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 19.03.2019 r. co najmniej 5% głosów, Czwartek, 21 marca 2019 (09:54)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Emitent podaje w załączniku do wiadomości wykaz akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2019-03-21Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania