STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2018 rok., Czwartek, 21 marca 2019 (17:20)

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2018 rok wraz z załącznikami.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?
Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania