STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, Poniedziałek, 25 marca 2019 (09:42)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2019 r. powziął wysłaną przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (zwany dalej KAR), 1800 Avenue of the Stars, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90067, informację, iż KAR w dniu 21.03.2019 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej "Spółką?).

Przed nabyciem akcji Spółki, KAR posiadał 75.477 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1.499.755 akcji, co stanowiło 5,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 75.477 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 5,03% ogółu głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie KAR posiada 73.497 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1.499.755 akcji, co stanowi 4,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 73.497 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,90% ogółu głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-25Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-03-25Wojciech WinkelCzłonek Zarządu