STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Raport roczny MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Czwartek, 28 marca 2019 (09:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody z działalności operacyjnej428 697375 022100 47088 351
Zysk (strata) na działalności operacyjnej34 87828 6508 1746 750
Zysk (strata) brutto34 62926 0558 1166 138
Zysk (strata) netto 27 90120 7156 5394 880
Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 212 9306 607 4906 212 930
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)4,223,330,990,79
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)4,223,330,990,79
Aktywa258 314204 55460 07349 043
Kapitał własny140 567115 21832 69027 624
Zobowiązania długoterminowe37 53331 9938 7297 670
Zobowiązania krótkoterminowe80 21557 34318 65513 748
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 5322 6293 171619
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 751-21 936-7 676-5 168
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 30830 8852 1817 276
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania