STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Piątek, 29 marca 2019 (15:30)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godzinę 11:00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Wojciech NarczyńskiPrezes Zarządu
2019-03-29Agnieszka KozłowskaWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania