STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Skonsolidowany Raport roczny IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Piątek, 29 marca 2019 (20:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody z działalności podstawowej98 10897 15522 99322 889
Koszty działalności podstawowej98 38188 82823 05720 927
Wynik z działalności podstawowej-2738 327-641 962
Wynik z działalności operacyjnej-8505 846-1991 377
Wynik brutto-2 4943 663-584863
Wynik netto z działalności kontynuowanej -2 0632 458-483579
Wynik netto-2 0632 458-483579
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
- zwykły-0,100,06-0,020,01
- rozwodniony-0,100,06-0,020,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 2879 143-1 9422 154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 0117 0927061 671
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 3659 100-3 6012 144
Razem przepływy pieniężne-20 64125 335-4 8375 969
Dane bilansowe *
Aktywa razem259 698361 51360 39586 675
Zobowiązania krótkoterminowe wraz ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku dochodowego166 536266 58538 72963 915
Kapitały razem80 40784 20518 69920 189
Liczba akcji - w szt.29 937 83629 937 83629 937 83629 937 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,69 2,810,620,67
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania