STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QMK: Zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i odwołanie oferty przez IT WORKS S.A., Środa, 3 kwietnia 2019 (16:27)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. ? Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Syndyka od pełnomocnika Zarządu Emitenta skanu postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L Qumak S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, wszczętego na podstawie wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2018 roku. Na podstawie art. 126 Kpa w związku z art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia.

Dodatkowo Syndyk informuje o otrzymaniu od spółki IT WORKS S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczenia o odwołaniu oferty nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą QUMAK Professional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2019 r. Jako powód odwołania oferty wskazano uzyskanie informacji o planowanej organizacji przetargu na zbycie tych udziałów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-03Piotr DudaSyndyk masy upadłości Qumak S.A.Piotr Duda