STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QMK: Wybór firmy audytorskiej, Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 (11:39)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. ? Piotr Duda informuje o wyborze KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25c/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4116, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach Syndyk przekazuje niniejszą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Wykonanie obowiązku wynikającego z art. 133 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nastąpi odrębnie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-08Piotr DudaSyndyk masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda