STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Rozwiązanie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe, Wtorek, 9 kwietnia 2019 (13:54)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu nr 26/2017 z 04 grudnia 2017 r., Zarząd Prochem S.A. informuje, że do dnia dzisiejszego warunki umowne, od których uzależnione było wejście w życie umowy zawartej z "Pałac Na Wodzie? Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie kompleksu hotelowego "PAŁAC NA WODZIE W STANISZOWIE?, nie zostały przez spółkę "Pałac Na Wodzie? Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie spełnione.

W związku z powyższym wskazana umowa została rozwiązana.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-09Jarosław StępniewskiPrezes Zarządu