STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2018, Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 (13:30)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 15 kwietnia 2019 r. (ZWZ) w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, postanowiono o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2018, który wyniósł 90 898 045,65 złotych, w kwocie 61 039 490,20 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję,

z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, co oznacza, że wypłacie w roku 2019 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 19 955 217,95 zł, tj. 0,17 zł na 1 akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 29 858 555,45 zł, ZWZ postanowiło zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Jednocześnie dzień dywidendy tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 25 kwietnia 2019 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 maja 2019 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w liczbie 117 383 635.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-04-15Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu