STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r., Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 roku (ZWZ). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto Spółka informuje, że w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ takich jak sprawozdania finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2018, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, jak również Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników zostały one przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI odpowiednio w dniu 8 marca 2019 r. oraz w dniu zwołania ZWZ w dniu 18 marca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 ? 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-04-15Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu

Plik do pobrania