STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 r. (ZWZ) byli:

- spółka XXZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu dysponująca na ZWZ 78 629 794 akcjami, z których przysługiwało 78 629 794 głosów, stanowiących odpowiednio 73,59% głosów na tym ZWZ oraz 66,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- spółka SYSTEXAN S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu dysponująca na ZWZ 22 280 207 akcjami, z których przysługiwało 22 280 207 głosów, stanowiących odpowiednio 20,85% głosów na tym ZWZ oraz 18,98% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ? akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ łącznie z 5 930 000 akcji, z których przysługiwało 5 930 000 głosów, stanowiących łącznie 5,55% udziału w liczbie głosów w trakcie ZWZ, co odpowiadało 5,05% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym żaden z reprezentowanych funduszy nie posiadał na ZWZ samodzielnie powyżej 5% liczby głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-04-15Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu