STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok , Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 (22:48)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 513 tys. zł (było 171 193 tys. zł);

c) skonsolidowany zysk netto ? 1 927 tys. zł (było 1 596 tys. zł);

d) jednostkowy zysk netto ? 1 626 tys. zł (było 82 tys. zł).

Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok jest rezultatem wyłączeń realizowanych w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, ujawnionych po sporządzeniu kalkulacji wyników wstępnych, a także konsolidacji zysku nowo nabytych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki ? Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., za okres od momentu przejęcia udziałów do 31 grudnia 2018 roku.

Zmiana wartości jednostkowego zysku netto za 2018 rok wynika z korekty kosztów nabycia udziałów w spółkach Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. przy jednoczesnym powiększeniu wartości udziałów w obu przejętych spółkach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Grzegorz PawlakPrezes Zarządu